Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Photography

Sự hiểu biết ánh sáng: Sự hấp thụ và phản xạ

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Khi ánh sáng chiếu vào một đối tượng, một trong ba điều có thể xảy ra. Ánh sáng có thể bị phản xạ, nó có thể được truyền đi tiếp, hoặc nó có thể được hấp thụ. Trong hướng dẫn ngắn bằng video này từ khóa học của tôi, Hướng dẫn về ánh sáng của một nhiếp ảnh gia, bạn sẽ tìm hiểu về sự hấp thụ và phản xạ.

Envato Tuts course A Photographers Guide to LightEnvato Tuts course A Photographers Guide to LightEnvato Tuts course A Photographers Guide to Light

Xem khóa học đầy đủ

Nếu cách tiếp cận khoa học về ánh sáng này là hữu ích cho bạn, bạn sẽ thấy yêu thích khóa học đầy đủ Hướng dẫn về ánh sáng của một nhiếp ảnh gia. Trong đó, bạn sẽ tìm hiểu về ánh sáng và quang phổ điện từ.

Bạn sẽ tìm hiểu về ba đặc tính quan trọng nhất của ánh sáng đối với các nhiếp ảnh gia: độ sáng, màu sắc và độ tương phản. Sau đó bạn sẽ tìm hiểu cách ánh sáng tương tác với các vật chất: ánh sáng được hấp thụ như thế nào, ánh sáng được truyền đi như thế nào, và ánh sáng được phản xạ như thế nào. Chúng ta sẽ phân tích ba loại phản xạ: khuếch tán, trực tiếp và phân cực.

Vào cuối khóa học này bạn sẽ học được rất nhiều về ánh sáng, và điều này sẽ giúp bạn kiểm soát ánh sáng, để dự đoán nó sẽ như thế nào tiếp theo, và để biến các ý tưởng của bạn thành các hình ảnh tuyệt vời.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.