Learn about Livestreaming

Reach your audience in real time by livestreaming events or other types of video. Learn how to create engaging videos that your followers will love.
  1. Hướng dẫn Nhanh: Quay Màn hình bằng Phần mềm Open Broadcaster

    Hướng dẫn Nhanh: Quay Màn hình bằng Phần mềm Open Broadcaster

    Tutorial Beginner

    Khi chụp ảnh màn hình cho các hướng dẫn và các loại trình chiếu video khác, có lẽ các ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất là Camtasia và Screenflow. Đây là...