Learn Davinci Resolve

Getting started with Davinci Resolve

 • How to Refine the Colour in Videos Using DaVinci Resolve

  How to Refine the Colour in Videos Using DaVinci Resolve

  Marie Gardiner
 • 26 Top Free Graphics, Titles, Projects, and Transition Templates for DaVinci Resolve

  26 Top Free Graphics, Titles, Projects, and Transition Templates for DaVinci Resolve

  Duncan Clark
 • How to Export Premiere Pro Projects to DaVinci Resolve for Colour Grading

  How to Export Premiere Pro Projects to DaVinci Resolve for Colour Grading

  Marie Gardiner
 • How to Tell a Story in Film and Video With Colour Grading in DaVinci Resolve

  How to Tell a Story in Film and Video With Colour Grading in DaVinci Resolve

  Marie Gardiner
  1. Nắm vững việc chỉnh sửa màu sắc với hai khóa học

   Nắm vững việc chỉnh sửa màu sắc với hai khóa học

   Tutorial Beginner

   Chỉnh sửa màu là một phần của quá trình sản xuất video đòi hỏi bạn phải cân bằng màu của tất cả các clip về một màu trung lập và tạo ra sự nhất quán cho tất...

  2. Khóa học miễn phí: Tự động chỉnh sửa màu với phần mềm DaVinci Resolve

   Khóa học miễn phí: Tự động chỉnh sửa màu với phần mềm DaVinci Resolve

   Tutorial Beginner

   Bạn đã bao giờ phải chỉnh sửa màu sắc cho cảnh quay bị sai lệch cân bằng trắng? Và đã bao giờ bạn phải cố gắng để cân bằng màu sắc các đoạn phim đã được quay...

  3. Giới thiệu nhanh về LUTs: Bảng tìm kiếm màu sắc cho Video

   Giới thiệu nhanh về LUTs: Bảng tìm kiếm màu sắc cho Video

   Tutorial Beginner

   Trong bài viết gần nhất của tôi, chúng ta đã học về mô phỏng phim, và tìm hiểu sơ về LUTs, hay bảng tìm kiếm màu sắc. Trong bài học này chúng ta tìm hiểu kỹ...