7 days of unlimited video, AE, and Premiere Pro templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Photo & Video
  2. Adobe Photoshop

Photoshop trong 60 giây: Ba cách tạo ảnh theo phong cách Vignette

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Chào mừng đến với loạt bài mới của chúng tôi, Photoshop trong 60 giây, trong đó bạn có thể học về kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật Photoshop chỉ trong một phút!

Hiệu ứng Vignette 

Vignette là một hiệu ứng trong thiết kế và nhiếp ảnh, nơi mà ảnh mờ dần từ tâm ra nền màu đen. Nó thu hút mắt người xem về phía trung tâm. Và bởi vì sự đơn giản của nó, có một vài cách để thực hiện hiệu ứng này trong một thời gian ngắn. Từ Gradients tới Adjustment Layers hay những thứ khác, thêm hiệu ứng này một cách nhanh chóng vào kỹ thuật chỉnh sửa ảnh của bạn.

Hãy xem video nhanh này để tìm hiểu ba phương pháp khác nhau để tạo theo phong cách vignette một cách đơn giản.

Thêm chi tiết

Tìm hiểu thêm về Adobe Photoshop trên Envato Tuts+:

Và tự do thử hiệu ứng này với ảnh từ video bằng cách sử dụng miễn phí Sparkler Stock theo Pixabay.

60 seconds?!

Đây là một trong loạt video hướng dẫn nhanh trên Envato Tuts+. Chúng tôi giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong 60 giây—đủ để kích thích sự thích thú của bạn. Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về video này ở trong phần bình luận và những thứ khác mà bạn muốn thấy trong vòng 60 giây!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Photo & Video tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.